Text Size

Uit de school geklapt

Deze keer een bloemlezing van grappige uitspraken verzameld door mijn vriend WillemJan die les geeft over levensbeschouwing in het middelbaar en hoger onderwijs

 

etic examen

 

Israëlieten

Leg het begrip ’vervangingsleer’ uit.

Dat het agrarische ras hoger was dan andere rassen.

Niet leer van een dier, maar nagemaakt van een andere stof.

Verklaar het woord ‘Kristallnacht’.

Het was een nacht waarin de Nazi’s de winkels van de Joden vernieuwden.

Uit welk door Nazi Duitsland bezet Europees land zijn opvallend weinig joden in WOII vermoord en hoe kwam dit?  

Vinland

Denemarken, in dit land bevoel de koning om iedereen een jodenster te laten dragen, zodat er geen verschil is tussen joden en niet-joden.

Wat is het standpunt van de meeste joden ten aanzien van crematie en waarom?

De joden willen liever beschraven worden omdat ze het lichaam belangrijk vinden.

Als er bijvoorbeeld iemand wordt gecremeerd in de kerk en de kinderen zijn daar te klein voor. Gaan zij naar boven en kunnen TV kijken.

Het lijk van een dode moet volgens hen met veel respect worden behandeld.

Waarom is het moeilijk om Joden te tellen?

Ze wonen wereldweid.

Hoeveel Joden leven er nu ongeveer wereldwijd?

13 miljard

In welke twee landen wonen nu de meeste Joden en waarom?
In Israel wonen nu de meeste Joden omdat Mekka daar ligt.

Uit een verslag van de video ‘The Wave’:

Laurie (de kritische leerling) begon onkruid te ruiken nadat ze ook de mening van haar ouders gehoord had.

Uit een verslag van de video ‘The Crossing’:

Zijn moeder valt in het refrein. (ipv ravijn)

Jason voelt zich rot niet alleen maar dat hij geen afschijt kon nemen maar omdat Matt hem iets wilde vertellen.

    

Vraag: Wat gebruikte men bij het avondmaal?

 Tosti’s!

Tijdens het paasmaal zei Jezus dat dit zijn laatste avondmaal was en hij liet zijn leerlingen rode wijn drinken en zei dat dat zijn bloed was en hij gaf matches en zei dat dat zijn lichaam was.

Wat betekent eigenlijk het woordje ‘amen’?

Tot ziens!

Platina ipv Palestina

Wie was de baas / had het mandaat over Palestina in en kort na de WO II ?

Afarat, Sarafat

Holorcaust

Achterin waren twee blauwe deuren waarachter de tora lag die er niet lag.

De Tenacht.

 terugschool

 

Beroemde Joden: Baruch Spionaza, Motkovitsch

Leonard Bernstein was een componist, pianist, conducteur en leraar.

Grote Verzoendag of ? Jim Koppoer; Jon Poers; Tom Kippoer; Job Kippoer; yunkippoer; young kipoer

In traditionele kringen neemt een joodse bruid vóór de huwelijksdag een ritueel bad, genaamd  sab bad, dopa, doeppa, hiswa. (ipv mik e)

huwlelijken

Over Chanoeka: De joden mochten geen sabbat vieren en niet meer hun zonen beschnijden. Dit leidde tot de opstand van de Macrameeën. (ipv Maccabeeën)

Welke twee feiten uit hun geschiedenis herdenken de Joden als ze de sabbat vieren?

De uitvaart slaven egypte.

Wanneer begint en eindigt de sabbat precies? Vrijdag > zonsondergang tot zondagzonsondergang op zate

Wat is de achtergrond van het Poerimfeest?

 • Herdenken dat Haman werd gekruisicht.
 • Herinnert de Joden aan het boek Esther de uittocht van Servië.
 • Het poerimfeest is eigenlijk dat Ester het weesmeisje hun bevrijd heeft en dat het plan van Hamas niet is doorgegaan.

Herman ipv Haman

Welke belangrijke boodschap blijft het poerimfeest voor alle joden houden?

volgends mij dat ze altijd op hun hoeden moeten blijven voor Jodenhaters.

Met carnaval vieren de katholieken het einde van de stille tijd en met poerim vieren ze de ‘bervrijding’.

Toraanrollen,  toraalrol, sjarom ipv tora

Wensrollen ipv wetsrollen

Noem de eerste vijf Bijbelboeken in de goede volgorde.

Genesis, exetronium, Herodus, Levirik, …

Het Jodendom is een monotheïstische godsdienst. Leg dit uit.

‘Ze geloven in één mens: God.’

Het jodendom kun je verdelen in twee hoofdgroepen. Welke?

 1. Orthodoxen  b. ne van Gelische

Hoe heet de Israëlische vliegtuigmaatschappij? El ali

Waarom vluchtte Jozef van mevrouw Potifar weg?

-       Ze wou met hem naar bed en toen hij daar was gilde ze dat Jozef haar niet gewillig aanraakte.

-       Zij had gezegt dat ze hem had verkracht.

-       Omdat zij stiekeme spelletjes (rommelen) met hem wou doen.

-       Omdat zij het met hem wilde doen. Jozef niet, maar hij had wel z’n jas laten liggen.

-       Omdat mevrouw Potifar met hem naar bed wou maar Jozef wou dat niet zonder het aan God en haar man te vragen.

-       Omdat hij niet naar bed wilde en niet mocht van z’n geloof.

Wie verleidde Jozef om naar bed te gaan?

Op welk materiaal schreef men vroeger?

 • Op pigmentrollen.
 • Op boeklon

Joh.3:16: En toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begraven zich in een schip…

Synoniem voor de tien geboden: de ‘tien decaten’ of  ‘detimica’ of ‘demeca’ of ‘decalect’. (ipv decaloog)

De 10 geboden:

Ze gaan over hoe je met god en mensen moet omgaan voor een wreedzame samenleving.

 • Aanbit geen afgoden.
 • Godsafbeeld / Maak geen afschotsbeelden / afgrondsbeeld. Heb geen aflosgod  Maak geen afschotsbeelden om ze te eren. Houd er geen ondergoden op na.
 • Heb heerbied voor je vader en moeder.
 • Onderga geen moord.
 • Pleeg geen voorspel.
 • Speel niet.
 • Roddel niet over iemand zonder dat hij het weet.
 • Zet uw zonden niet op wat van een ander is.
 • Schrijf geen zinnen op wat van een ander is. 
 • Leg je gronden niet op wat van een ander is.
 • Niets telen

Waar kunnen we de tien geboden in de Bijbel vinden?

Deutronomisch 5

Waarom maken mensen toch afgodsbeelden?

Omdat ze hun god willen zien en aantasten.

Geef voorbeelden van moderne afgoden.

Druks

Vloeken als een knetter.

Als je telkens te pas en te onpas een woord gebruikt noemen we dat een  stopbord.

(ipv stopwoord).

Bond voor het vloeken.

Hoe wordt de naam van God heel vaak ontheiligd? Door te knopen.

Niet floeken/schelden/laten zien/maken dat slechte taal gebreuk niet goed is.

Welke spreekwoord hoort bij welk van de 10 geboden?

Pleeg geen overspel  -  Alleen gekken en dwazen schrijven namen op muren en glazen.

Pleeg geen overspel  -  Wie de bal kaatst kan hem terugverwachten.

Pleeg geen overval.

Speel geen overspel.

Pleeg geen voorspel

Je moet niet in je eigen mond spugen.

Twee geloven op één kussen daar springt de duivel tussen.

Welke van de tien geboden spreekt jou het meeste aan en waarom?

~~ Het 6e gebod, want dat gebeurt heel veel en ik vindt het zielig voor de nakomelingen.

~~ Pleeg geen moorden, omdat er zoveel moorden worden gepleegd en er zoveel slachtoffers overblijven.

Bedenk zelf tien gouden regels:

-       Geen seksuele activiteiten

Welke stad in het beloofde land viel als eerste in de handen van Israël?

Bagdad.

De inwoners van Jericho moesten God aanbidden en een wit doek vanuit hun huis naar buiten hangen anders zouden ze sterven. De enige die dat deed was Rachab en haar familie waardoor hun levens gespaard bleven.

Door haar familie in haar huis te nemen en een rode vlag uit te hangen werd zij en haar familie gespaard.

Jozua – de Heer bevrijdt, hij bevreed de mensen uit de woestijn.

Conflichten – op de voorkant van een werkstuk!

Wat was de taak van de profeten?

De mensen over god vertellen. En de koning terechtstellen als dat nodig is.

Wanneer ongeveer (jaartal) begon het koningen tijdperk van Israël?

7 milj. jaar n.c.j.

Op 11 september in het jaar 400 werd Goliath geveild door David.

 social network

Tot welk volk behoorde Goliath? Jezuïeten. Flipensteinen.

David vroeg Batseba om op bezoek te komen en dwong haar in bed te gaan.

Toen David die vrouw zag baden ging hij naar haar toe en uiteindelijk werd hij zwanger van haar.

Hij zag een mooie vrouw in het bad liggen baden. Dat was Uria. Hij had Uria zwanger gemaakt en kregen samen een kind. Toen kwam hij nog een vrouw tegen dat was Deborah. Hij maakte haar ook zwanger. Dat was niet goed want een koning mocht niet meerdere vrouwen hebben, maar hij had dat dus wel, maar het was verboden. Toen had hij ook nog Uria gedood. Dat mocht helemaal niet als je koning was. Je mocht je eigen volk en zelfs zijn vrouw niet doden.

Uria wist dat David bij Batseba een kind had gebaard.

Waarom gaf David Uria 2x verlof?

Hij wilde ervoor zorgen dat het volk dacht dat Uria het kind van Batseba had verwerkt.

Door wie (naam en beroep) werd David van overspel beschuldigd?

Profeet iman.

Profeet satan.

Door iemand die kranten maakten stond in de krant dat hij haar vermoord had om alles geheim te houden.

David werd beschuldigd door de rechter Simpson.

Batseba lag toples op het dak en toen werd David verliefd op haar.

Babetsa, Batlema, Batsebath, Babseba, Bascheba, Debatsa  ipv …Batseba !

Eria, Juria,  ipv Uria

Onder welke twee koningen beleefde Israël de gouden eeuw?

Salomo en Karel V

Samolo         ipv Salomo

Omdat Salomo heel slim was werd hij veel geëerd. Maar op een dag kwamen twee hoeren van hem naar hem toe en wouden een kind van hem claimen.

Hoe kon Salomo zo schatrijk worden?

Salomo werd schatrijk door de paus en omdat hij koning was en 90 % van de belasting in nam.

Leg duidelijk uit in één zin, hoe Salomo, zonder DNA-onderzoek, de juiste moeder kon aanwijzen van het levende kind. Hij beviel de wachter het kind door midden te hakken.

Waarvan wil dit verhaal over Salomo als rechter de bijbellezer overtuigen?

Dat Salomo Heel intelligend was.

Waardoor ging de wijze en rijke koning Salomo uiteindelijk toch ten onder?

Hij had teveel vrouwen & aan afgodering.

Hij werd beschuldigd van godsschendenis.

De wijze koning Salomo was toch zo dom omdat hij te veel belasting ging opheffen.

Ze waren blud.

Hij ging ten onder tijdens een strijd tegen de Fillipijnen.

Hoe heette de kleinzoon van David?

David.

onafhankelijk klein 

De noordelijkste provincie van Israël heet Cambodja.

Babylonië – voorgelezen als baby  lonië.

Jeremina

    

Wie was de vierde man, die opeens ook in de oven liep?

Wij denken een engel, of God, die ons kwam redden in al zijn heerlijkheid en goede tierenheid.

Laatste Bijbelboek: Onderhandelingen.

Handleidingen

Wie schreef Handelingen?

handelaar

Men dacht dat Paulus en Barnabas griekse goden waren dus de tepel priester bracht hun maar ook ons bloemen kransen maar ook olijf olie.

Ik en barnabas namen afschijd.

Simon de leerdooier.

De somtijds verstrooide docent versprak zich :

‘Die strepen in je broek wil ik niet meer zien!’

‘anonieme sperpadonor’

‘waterdichte vis’ ipv waterdichte stift.

Nog een verspreking van de leraar (een man van de vorige en huidige eeuw): ‘de geuro’.

Hoe het de oudere zus van Mozes?

Miranda

Wat voor twee maatregelen troffen de Egyptenaren om de Hebreeën of Israelieten te beteugelen? …Ook moesten ze alle nieuw geboren jongetjes in de Rijn gooien.

Schrijf  4 vd 10 plagen op:

* Pesten (voor koeien)

* Het regent kikker

Zet vier van zulke groepen (kasten) in de juiste volgorde.

           Priesters – bestuurders – boer – aardbeiders

In de krant die ik thuis heb kon ik niks vinden over de islam. Daarom ben ik maar op Internet gaan zoenen en daar kon ik wel het een en ander vinden….

Voor welke drie wereldgodsdiensten is Abraham de stamvader?

Jodendom, Christendom, Moslaam

De aartsvaarders , aarsvaders

Dat David afstandeling van die familie is.

Welke twee wereldgodsdiensten gebruiken deze 39 boeken?

1. de joodse kerek 2. christelijke kerk

Voorlezen van Gen. 17:11, ivm de opdracht aan Abraham tot besnijdenis, een kleine verspreking: Jullie moeten het voorhoofd laten verwijderen. Gelukkig betreft het alleen de voorhuid…

De besnijdenis vindt plaats vanaf  tussen ! de 7e dag na de geboorte t/m het 15e levensjaar.

Geef drie namen van de 13 richters.

Mozef, …

‘Haman had gelood …’

‘Hamel’, ‘Hamas’ ipv Haman

Hoe werden de discipelen later genoemd?

‘Apocraten’  (ipv apostelen) apostelen betekent: ‘uitgezonderden’

Waar ben je deze zomer geweest?  - In Denemarken

Wat heb je geleerd? – eiland Langeland bestaad uit water.

‘Ik ga naar de openbare kerk.’

Leger des Huils

Tamboer  ipv toga

Wat vind jij het moeilijkste Bijbelverhaal?

-De verhalen dat er lammen werden geofferd.

-De openbaring van Johannes omdat er allemaal beeldspraak in voorkomt zoals draken met zeven koppen en brandende maagden die uit de hemel komen vallen.

-Het verhaal van het laatste ontbijt met Pasen als Jezus zeg dat iemand hem gaat verraden.

Datum voor kerst?

35 en 36 december.

 i was shocked

Waarom hebben ze Johannes de Koper vermoord?

Hedores ipv Herodes.

Interview met Herodes:

Hoe kom je aan de naam Herodes?

‘Nou, mijn ouders vonden mij vanaf mijn geboorte al ‘n ‘hero’, dus na een paar weekjes puzzelen kwamen ze op Herodes, er zit niet echt een verdere betekenis achter.’

Herodes, koning van de Goden.

Nu kwam een crimineel vrij, Bonifatius.

Barbaddas  Barbaras Barabus Het publiek schreeuwt de naam van een crimineel Barbarus.

Wat is het laatste in de lijn van Jezus’ leven wat nog gebeuren moet?

Wedervaart

Piratus Pilatius

Zoek op en schrijf over: Hand 5:29

‘Maar Petrus en de Apostelen vermoorden (ipv antwoorden) en zeiden men moet gode meer gehoorzamen dan mensen.’

Hij stond na het voorlezen uit de boeken op en vroeg om stilte.

God is de enige die kan scheppen en dat is maar goed ook want anders zou de wereld nu al ingestoort zijn.

Mensen kweken en God schaapt.

Ik denk dat ik geëvolueerd van de mensapen, want ik geloof vooral in dingen die de wetenschap beweerd, omdat het voor mij veel logischer klinkt dan dat iemand opeens mensen schaapt.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat je een planktondiertje niet kunt clownen. (klonen)

Een plankton kan je alleen kweken en niet telen, fokken of schapen (dat kan alleen God). En als ik meer tijd had ik zelf een plankton gemaakt maar daar had je wel iets van twee maanden voor nodig. Dus dat redde ik niet en voor kwekken hebben ook wel een beetje professionele spullen nodig.

Ik geloof niet in god, maar ik geloof wel dat hij de wereld heeft geschapen.

Zelf geloof ik in de revolutie.

Volgens het vandalen woordenboek is kweken …

Hoe werd de eerste mens volgens de mens geschapen?
gods rib De eerste mens kwam uit Gods zijn navel.

Eerst de romp daarna de rest.

Hij werd uit het stof geblazen.

Uit grondstoffen.

Hoe werd de tweede mens geschapen?

Deze werd (door God) uit de zij van Adam getrokken.

Door een bod uit het lichaam te halen van Adam.

Uit het hart van God.

Uit adam’s borst gehaald

Adam werd verdoofd en er werd uit zijn zijde een mens gehaald.

Adem en Eva.

Waarom werden de mensen uit het paradijs verdreven?

Ze hadden aan een fruit gegeten dat kwaadaardig was.

Ze deden dingen die god niet wilde b.v. van de vergiftigde appels eten.

Geef een andere naam voor het paradijs.

Het ere-woud.

De verboden valij.

Uw beide borsten zijn als tweelingjongen van garnalen.  (ipv gazellen)

Wat is zondigen?

‘Al je slechte dingen laten vergeven door bv dopen dan zegt de doper: ik zondig al uw schulden in naam van God.’

Wat is een wonder?

‘Een buitenaards verschijnsel door God gericht.’

‘Het is ook een wonder dat Jezus heeft bestaan en dat hij allerlei mensen zomaar met een knip in de vinger beter maakt.’

Hij heeft een jongen genezen van hondsdolheid, hij heeft een geest uit hem gehaald.

‘Het is ook een wonder dat Mozes voor de dode of de rode zee stond met het hele volk achter zich en dat hij de zee zo open liet barsten.’

Heb je wel eens van een wonder gehoord?

Over die ex-terrorist. Dat z’n oma voor hem beed (bad), en dat hij Christenlijk werd.

Onder welke koning van Juda ging het volk in ballingschap naar Babylonië?  Sedekaki

Wat was er de oorzaak van dat veel Joden uit Juda in Babylonië woonden?

‘Ze werden in dwalingsschap meegevoerd.’

Hoe heet de tollenaar uit de grensstad Jericho die maar liefst vrijwillig viervoudig vergoeding gaf en ook nog aan de armen uitdeelde? Baraldo

De zonden van de beide rijken reizen de pan uit.

Ze had spijt en ook zij bad tot God om vergeving en voeld zich een stuk luchtiger.

‘Terwijl we vastten en baadden, vertrouwden we hen toe aan god.’

Hij is geboren in een stal in hetzelfde dorpje waar zijn voorvader David ook is geboren, genaamd Betlehem. En dat ook nog uit een moeder die eigenlijk geen kinderen zou kunnen krijgen omdat ze nog maagd was.

Jezus is onnatuurlijk geboren moeder ongehuwde maag.

Hij had geen vrouw, stichte geen gezin, was ongehuwelijkt leefde in armoede.

Jezus loog nooit, hij steelde nooit hij derespecteerde vrouwen nooit.

Evangelie van Jezus

Voor zijn dood eet Jezus zijn laatste cedermaaltijd bij de belastingbaas Segeus. (Zacheüs)

Jezus gaat naar Jeruzalem en zegt ‘Ik zal worden gearresteerd, gespot, gegeseld en gedood, maar op de derde dag zal ik opstaan.

Hij zegt: ‘Er komt een dag dat Jeruzalem en de tempel wordt verwoest, iedereen sterft en aan de grond gelijk wordt gemaakt.’

Hij ziet daar handelaren staan, Hij ziet dat er wordt geroofd en wordt boos. Hij zegt ‘Het is een gebedshol geen rovershol.’

Door de tempelreiniging: er barst gekte los

Jezus is berijdt te sterven voor iedereen zijn zonden.

Jezus, zond Petrus en Johannes er op uit om het Pascha te berijden.

Toen ze aankwamen bereidden ze het kruis klaar.

Om de handen en voeten te wassen van de Sipellen was er een slaaf, maar Jezus deed dat.

Jezus at met geleerden het pasenmaaltijd.

En toen zei Jezus tegen spion petrus dat hij gebeden had voor hem.

Hij ging naar de Olijfberg om te bidden en er landde een engel op het gras.

Hij bloedde zweet.

Hij was zo angstig dat zijn zweed in grote druppels als bloed op de grond viel.

Simon heeft hem verlogen.

Voordat de haan kraan zul je me drie keer verloggen.

Petrus volgt op een afstand en vergoochelt 3 keer dat hij Jezus kent.

Toen de haai kraaide wis Petrus wat Jezus had gezegd.

Voor het kraaien van de haan had lukas Jezus 3x verchoogelt.

Dat hij 3x voor de kraai 3x kraait en dat deed hij op de vraag ken jij Jezus?

Ook als Jezus gevangen is liegt Petrus drie keer tegen mensen dat hij Jezus helemaal niet kent voordat de kraai luid.

Jezus word overhoord.

Om het volk tevreden te stellen laat Pilatus hem geizelen.

Pilatus wilt Jezus vergezelen / gijzelen. (geselen)

Ik laat Barrabas (de zwaarte crimineel) vrij en Jezus krijgt de zwaarste straf, de kruisiging. Eerst werd hij gegijzeld, dat betekent dat hij wordt geslagen met een zweep met hakken er aan.

Wat wordt herdacht op Goede Vrijdag?

De kruistocht van Jezus.

Waarom heet Goede Vrijdag GOEDE Vrijdag?

Omdat de hemel toen gratis werd.

In de tempel was opeens het gordijn doorgescheurd. Je kon zomaar naar de plek lopen waar de paus ook maar een keer per jaar mocht komen. (het graf van God)

De soldaten dobberden om het kleed van Jezus die ze hadden afgepakt.

De ander geloofde in Jezus de Messias en vroeg om vergif (ipv vergeving) voor alle slechte daden die hij had verricht.

Jozef van Ariemattea, een recht vaardig lid van de religieuze raad had niet gestemd met het oordeel van Jezus.

De man die hem begaafde strooide wat spul op Jezus.

Ze hadden Jezus in linden gewikkeld.

Hij was in de linde gewikkeld en roet werd op zijn hoofd gestrooid als teken van rauw.

Petrus geloofden het niet en hij ging ook naar het graf en hij zal alleen de linden.

De volgende ochtend gingen vrouwen naar het graf om het te kruidigen.

Jezus ging dood, hij werd bergraven in een rotsgraf, door zijn ‘leerlingen’, hij werd gekruid.

De vrouwen die Jezus’s graf schoonmaakte kwamen erachter dat Jezus niet meer in zijn graf lag.

Drie dagen later kwamen vrouwen het graf verschonen maar zagen dat Jezus der niet meer lag.

Zware zaterdag

Toen er een paar vrouwen bloemen kwamen leggen was opeens de steen weg waar Jezus lag.

De herreizing

Wat betekent de ‘verrijzenis van Jezus’?

- Dat Jezus de hele wereld af reiste om iedereen te vertellen van zijn geloof.

- Hij kwam terug tot de aarde.

- De reis van Jezus naar God.

- De welvaart van Jezus.

- Dat was de opstand van Jezus.

Petrus ging naar Jeruzalem en zei: “ik heb Jezus in levende lijven gezien”.

Ze dachten dat hij een geest was, maar hij was echt door alle gaten die je gewoon kon aanraken.

Jezus stond op uit de dood blijft nog een maand of wat bij zijn dicipelen en vertrekt in een bedevaart naar de hemel.

Even later maakte Jezus zijn vaart naar de hemel.

Wat is het laatste in de lijn van Jezus’ leven wat nog gebeuren moet?

Wederopkomst.

Daniel uit Nigeria beweerde 50 uur dood te zijn geweest.

De vrouw van Daniel (man die verongelukte) accepteerde niet dat Daniel dood was en riep God om eens te kijken naar Hebr.11:35 waar alle vrouwen hun dode mannen terug krijgen. Hij vertelde wat hij in die tijd heeft gezien:

Daniel gaat naar het doden opvanghuis (mortuarium) en word daar ook voor dood verklaart.

Zijn lichaam werd naar het moratorium gebracht.

De vrouw van Daniel kent ook R. Bonnkke. Dat is een prater in Afrika (evangelist).

Toen bracht de engel hem naar de villa van de Christenen. (Joh. 14:1)

Een engel nam hem mee naar de hemel hij ziet een groot huis met nog meer engelen en hij ziet de gestorven sinten.

Hij heeft geen vuur gezien, maar het leek dat ze door vuur werden gekwijld.

Leg uit hoe een vis een oud symbool van het christendom is geworden.

Vis in het Grieks is een woord dat in het Nederlands Jezus is alle letters van dat woord is in het Nederland: Jezus Christus zoon van God, ridder, verlosser.

Jezus Christus de zoon van God en reder.

 leer school

Het woord evangelie betekent …  grote boodschap. \Bijbelschap / blije boodschat

Episielen  ipv epistelen

Geef één ander woord voor ‘apocalyps’.  ‘openbarbaring’, Ondernemingen, ongevallen

Johannes werd verbannen naar het eiland Paflos.

God nam hem onder zijn hoeden.

Geef twee ander namen voor volgelingen of stagiairs van Jezus met de vertaling/betekenis.

 • Prospelen = leerlingen
 • Misipelen
 • Apostelen = uitgezonderden / verzadigden / verzendeling
 • Diesipelen

Welke andere naam kreeg Jacob?  Mozef

Jacobs linnensoep.

Het (onze Vader) is een gebed waarin gezegd word dat God te goed is.

Wat blijkt uit de daden van Zacheüs? 

Dat hij er spijt van heeft dat de mensen heeft leeggehaald.

Bronvermelding van krantenartikel: Nederlands dagboek (ipv dagblad), 1 oktober 2002

Naar aanleiding van het overlijden van gymdocent Houwing:

 • Ik ken een meisje van 1 en heeft kanker. Ze kan het niet overleven Ik denk dat God haar nodig heeft.

Wie worden er onderdrukt door wie?

De vroegere in woners van Suriname door de mensen die het land bezatten.

De mensen in de gevangenis in Venezuela zijn niet vrij. Sommigen zitten daar oprecht en sommige ook niet.

Wat moet er volgens jou gedaan worden?

De slavernij overal waar het is afschaven.

Welke mensen of organisaties kunnen hierbij helpen?

De keuringsdienst van waarde.

Het kinder julianavonds

Mij jaar in Godsdienst was nieuw want mijn gezin gelooft niemand in God maar we denken wel dat daar boven iets is.

Ik weet niet wat ik bij het vak godsdienst zou willen leren ik ben niet zo’n godsmens.

Mijn vader is dorpsgezind opgevoed.

Eerst kreeg ik altijd kippevel als iemand bad of voorlas uit de bijbel maar daar heb ik nu geen “last” meer van.

Ik geloof meer in God dan eerst. Want in de Bijbel staat dat god de aarde weer zal laten ‘overstromen’ maar dan door vuur. En de zon zal over een paar duizend jaar ontploffen en is er niks van de aarde over. Het video en de spelletjes waren ook leuk.

De Duitse arts was gebreid om te helpen.

Mijn ambitie: zakenman de Sahara

Ben je dit cursusjaar anders over God gaan denken of geloven? Zo ja: leg uit.

Nee, ik geloof nog steeds niet in hem. Bedankt voor het proberen.

Ja, ik heb met verbijstering naar de films en verhalen geluisterd.

Opdracht Mijn eigen levensverwachtig (ipv levensovertuiging)

Mijn roest (roots)liggen in Den Hoorn.

Over de dood: Ik weet dat ik dan niks meer voel, maar het lijkt me toch een naar gevoel.

Ik denk dat ik best met een paard te verschillen ben, ik rij zelf op een manege en heb helaas geen eigen pony.

Redenen die voor mij pleiten (ivm prognose rapport)

Mijn ouders zijn geschiedenis. (ipv gescheiden).

Schrijf iets op over jullie gezin. Ik woon samen met mijn moeder, vader, zus en konijn.

Ze geloven nog steeds in de Islam omdat mijn ouders goed gelovig zijn.

Mijn hobby’s zijn: Korfballen bij DES, afspreken met vriendinnen en schoppen.

 

Pin It